Psihoterapija, psihoterapevt, sproščanje, hipnoza, hipnoterapija - Kranj

Vodja terapevtskega tima ZAUPAM.SI sem Melita Pretnar Silvester. Po poklicu sem zdravnica, specialistka psihiatrije, sem strokovno usposobljena psihoterapevtka, hipnoterapevtka in coach.

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je naučeno, celostno, zavestno in načrtovano obravnavanje psihosocialno in psihosomatsko pogojenih duševnih motenj in bolezenskih stanj z znanstveno utemeljenimi psihoterapevtskimi metodami v interakciji ene ali več obravnavanih oseb, z enim ali več psihoterapevti. Cilj obravnave je olajšati ali odpraviti simptome, spremeniti moteča prepričanja, stališča in vedenjske vzorce ter podpirati osebnostno rast in zdravje obravnavanih.

Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom, s ciljem premagovanja različnih težav in boljšega poznavanja sebe. Psihoterapevt je usposobljen, da nam pomaga začutiti in primerno izraziti svoja čustva, spremeniti manj funkcionalna vedenja, reševati težave ali naučiti se, kako obvladati čustva kot so stres, tesnoba, žalovanje, strah, žalost in druga.

Psihoterapevt nam pomaga, da ozaveščamo skrite vzroke naših težav in jih postopno odpravljamo.

Psihoterapija Oblike Psihoterapije Psihoterapija Psihoterapevt Hipnoterapija Hipnoza Coaching Tesnoba Tesnoba Anksiozne motnje Stres Izgorelost Demenca
OK

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Klikni za več informacij.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)


Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p. (nadalje upravljalec).

Podatki o upravljavcu:
Firma: ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p.
Naslov: Vrbnje 43, 4240 Radovljica
Matična številka: 3328228000

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek/firma: Melita Pretnar Silvester / ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p.

2. ČLEN

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)


Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

1. Osnovni kontaktni podatki
 • ime in priimek
 • e-poštni naslov
 • telefonska številka
 • starost

2. Podatki o uporabi spletne strani
 • anonimna statistika obiska - Google Analytics
 • anonimni piškotek Zaupamsi za boljšo uporabniško izkušnjo

3. Ostali podatki
Ostali podatki so podatki o zdravstvenem stanju in drugi podatki, ki jih posredujejo osebe ali, ki jih upravljalec pridobi med obravnavo težav oz. izvajanjem storitev in se zabeležijo v kartoteko uporabnika storitev.

3. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)


Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

4. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)


Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:
 • odgovarjanje osebam, ki se prijavijo preko spletnega kontaktnega obrazca, po elektronski pošti ali telefonu na storitve,
 • kontaktiranje oseb po elektronski pošti ali telefonu z namenom naročanja, posvetov, pregledov in prihodnih terapij,
 • pošiljanje predračunov, računov,
 • pošiljanje opomnikov terapevta in opomnikov za prihajajoče termine,
 • izboljšanje funkcionalnosti storitev na spletni strani,
 • občasno pošiljanje e-novic, e-voščil,
 • boljše uporabniške izkušnje.

5. ČLEN

(hramba osebnih podatkov)


Osnovne kontaktne oseben podatke hranimo dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe .

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

6. ČLEN

(posredovanje osebnih podatkov)


O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

7. ČLEN

(dostop do osebnih podatkov)


Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p. sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so:
 • Vzdrževalec strežnika in spletne strani

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med družbo ZAUPAM.SI in njimi.

Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

8. ČLEN

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)


Od ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:
 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.


V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov

Zoper ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p.imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da ZAUPAM.SI Melita Pretnar Silvester s.p. ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

9. ČLEN

(uveljavljanje pravic)


Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.
Politika varovanja osebnih podatkov velja od maja 2018 dalje.
Naročanje

Zaradi prezasedenosti do Januarja 2023 naročanje ni mogoče.